Norsk Tipping
Ved innlogging på Tippetorget aksepterer jeg at mitt spillerkort (smartkort), i kombinasjon med
pin-kode, benyttes som elektronisk identifisering.